Ceramica de Șișești- olăritul pe aceste meleaguri iși are obârșia încă din perioada dacică